Lærerplaner

Overskrift 1

   Læreplaner :


I min privatpasningsordning arbejdes der med de 6 læreplaner.,


1. Barnets personlige udvikling

2. Sociale kompetencer ( lære at omgås andre børn)

3. Sproget  ( snakke med barnet om forskellige ting vi
                     ser og oplever,  synger om krop, dyr  
                     m.m.)

4. Krop og bevægelse  ( at vi lærer at bruge kroppen
                                       hopper, leger, slår kolbøtter
                                       og laver rytmik til musik
5. Natur og naturfænomer. ( at børnene kommer ud 
                                        og leger i al slags vejr, i 
                                      skoven,snakker om dyr og andre  
                                      ting vi ser.
6. Kulturelle udtryksformer og værdier.  
       

Nyeste kommentarer